WAT IS ATOPISCHE DERMATITIS?

Atopische dermatitis is een veel voorkomende, chronische ontstekings-gemedieerde huidaandoening, gelinkt aan een afwijking van de huidbarriere. De ontsteking van de huid veroorzaakt intense jeuk en roodheid1 2.

Atopische dermatitis :
 • Begint bij ongeveer 85% van de gevallen in de jonge kinderjaren, maar de ziekte kan ook tot uiting komen bij volwassenen.
 • Bij patiënten die atopische dermatitis reeds op vroege leeftijd kregen, verbeteren de symptomen meestal tijdens de puberteit en bij ongeveer 33% van de gevallen houdt de ziekte aan tot in de volwassenheid5.
De meest persistente fysieke lasten van atopische dermatitis zijn jeuk en slaaptekort6. Ook sociaal isolement ten gevolge van zichtbare letsels heeft een groot effect op het psychosociale welzijn van de patiënten en hun naasten.
 • Kinderen en adolescenten met atopische dermatitis hebben 1,5 maal meer kans op een aandachtstoornis, die gelinkt zou kunnen worden aan de slaapproblemen. De prevalentie van depressie, angsten en autisme is verhoogd, vooral bij kinderen met ernstige atopische dermatitis. Volwassene patiënten met atopische dermatitis hebben meer kans om depressief te worden in vergelijking met gezonde individuen7.
Een samenspel van diverse factoren bepaalt het ontstaan en de evolutie van atopische dermatitis3 4:
 • Erfelijkheid : bij 70% van de patiënten is er sprake van een familiaal atopisch antecedent
 • Omgevingsfactoren : wijzigingen in de omgeving kunnen de beschadiging van de huidbarrière versterken
 • Immunologie : hyper-activatie van de TH2-weg en overproductie van de cytokines IL-4 en IL-13

Hoe vaak komt atopische dermatitis voor in België?

Icon

15-30%

De globale prevalentie voor kinderen ligt tussen de 15-30%8

Icon

2,4%

De prevalentiegraad bij volwassenen ligt op 2,4% of ongeveer 217.000 volwassenen9

Icon

45%

Lijdt aan een milde vorm van atopische dermatitis10

Icon

40%

Lijdt aan een matige vorm van atopische dermatitis11

Icon

15%

Lijdt aan een ernstige vorm van atopische dermatitis12

"Toen ik kind was had ik de indruk dat mijn huid mijn vijand was."

Tine treedt uit de schaduw

LEVEN MET ERNSTIGE ATOPISCHE DERMATITIS

numberbox image
1/2
VAN
ALLE PATIËNTEN

De helft van alle Belgische patiënten met een ernstige vorm van atopische dermatitis is ontevreden met zijn/haar levenskwaliteit13.

numberbox image
60%
VAN
ALLE PATIËNTEN

Zes op de tien Belgische patiënten vinden dat hun leven verstoord wordt door hun ziekte, en één op de tien vindt dat hun leven zwaar verstoord wordt14.

numberbox image
9/10
VAN
ALLE PATIËNTEN

Negen op de tien Belgische patiënten zien hun toestand met de tijd verslechteren15.

numberbox image
100%
VAN
ALLE PATIËNTEN

Belgische patiënten hopen dat toekomstige behandelingen vooral een verlichting van de jeuk en een betere controle van de ziekte op lange termijn kunnen mogelijk maken16.

"Ze lachten. Dat was moeilijk in het begin, maar dat heeft mijn karakter gevormd."

Jean-Louis treedt uit de schaduw

DE ZIEKTELAST

JEUK

Jeuk die vaak ondraaglijk, is kenmerkt in het bijzonder atopische dermatitis.

 • Bijna zeven Belgische patiënten op tien heeft dagelijks last van jeuk17.
 • Bij zes patiënten op tien duurt de jeuk minstens 12 uur per dag18.
 • 55% van de patiënten heeft al tien jaar of langer last van jeuk19.
 • Bij één patiënt op twee gaat de jeuk gepaard met fysieke pijn20.
icon jeuk
SLAAPSTOORNISSEN

De jeuk en het vele krabben houdt patiënten die lijden aan atopische dermatitis vaak uit hun slaap.

 • 55 % van de patiënten heeft vijf nachten per week slaapproblemen21.
 • 36% van de patiënten heeft iedere nacht van de week een verstoorde nachtrust22.
icon slaapstoornissen

Ik heb sporten moeten stopzetten, ook door het zweten. Gaan zwemmen was een catastrofe!

DEPRESSIE & ANGST

Bijna één patiënt op twee die last heeft van matige tot ernstige atopische dermatitis vertoont symptomen van angst en depressie23.

icon depressie en angst
SOCIAAL ISOLEMENT

Patiënten met atopische dermatitis slagen er moeilijk in om een normaal leven op te bouwen.

 • Bijna één patiënt op vier geeft aan dat de ziekte een impact heeft op zijn/haar privéleven en relaties (27% van de patiënten24).
 • Meer dan de helft van alle Belgische patiënten ondervinden in hun sociale leven last van hun ziekte.
 • Bij twee op de tien patiënten wordt hun sociaal leven zwaar gehinderd25.
icon depressie en angst

Je wilt gewoon jouw huid uitdoen om rustig en normaal te leven.

SCHOOL & WERK

Atopische dermatitis treft niet enkel de patiënten zelf, maar heeft ook een bredere maatschappelijke impact.

 • 42 % van de patiënten geeft aan dat de ziekte een impact heeft op zijn/haar professionele leven of studies.
 • Eén op tien Belgische patiënten met atopische dermatitis is vorig jaar opgenomen in het ziekenhuis, voor gemiddeld twee dagen26.
 • Eén op drie patiënten met atopische dermatitis is gemiddeld drie tot vier dagen per maand afwezig op het werk.
 • 37% van de schoolgaande jongeren is gemiddeld vier dagen per maand afwezig op school27.
 • De voornaamste oorzaken zijn opflakkeringen van de aandoening, slaapgebrek of depressie28.
icon school en werk
EEN DURE ZIEKTE VOOR DE PATIËNT

Bovenop de (grotendeels terugbetaalde) kosten voor doktersbezoek en aanschaf van voorgeschreven geneesmiddelen, betalen vele patiënten met atopische dermatitis maandelijks nog eens ruim 50€ uit eigen zak voor bijkomende producten en behandelingen ter verbetering van hun levenskwaliteit.

 • 98% van de patiënten gebruiken op maandelijkse basis bijkomende producten. Meestal gaat het om hypoallergene crèmes en antihistaminicum30.
icon school en werk
CO-MORBIDITEIT

Atopische dermatitis is vaak niet de enige aandoening waaraan de patiënt lijdt.

 • Wie aan matige tot ernstige atopische dermatitis lijdt, heeft ook last van andere aandoeningen, die eveneens te wijten zijn aan een afwijking van het immuunsysteem.
 • Het gaat dan vooral om allergische aandoeningen zoals astma (40%), allergische rhinitis (51%) of een andere vorm van allergie (61%)29.
icon Co-Morbiditeit